BVC är inte att lita på

Det är mycket som händer med dig själv när du blir förälder. Man går in i en helt annan form av liv, där det inte längre enbart är en själv som man har ansvar för, det är små liv som inte kan ta hand om sig själva som förlitar sig på att du fattar rätt beslut och gör rätt saker för att de ska kunna växa upp och bli allt de som de vill bli. Det är ett stort ansvar att vara den personen som ska vara förnuftet, stödet och hjälpen under deras uppväxt. Det är inte speciellt konstigt att man hamnar i situationer där man faktiskt kommer att behöva hjälp.

Det givna valet är att söka hjälp från när man har frågor om barn är barnavårdscentralen, BVC. De är den naturliga kontakten som nybliven förälder där det ska mätas, vägas, vaccineras och där utvecklingen testas. Många gånger har jag haft bra kontakt med BVC men det är ändå saker som stör mig när det kommer till hur de tänker och resonerar.

Det första alla lär sig är att varje barn är unikt. De har sin egen utvecklingskurva, sina egna intressen, sina egenheter och sina olika förmågor. De är viktiga att hela tiden vara medvetna om och lära sig, framför allt med tanke på att barn inte lika lätt kan kommunicera vad de vill ha eller hur de mår. När barn mår dåligt tar man dem till BVC. Istället för att då följa det de själva hävdar, att varje enskilt barns situation är unikt, så tar de istället till universallösningar och säger ”Det fungerar på alla barn”. Det är en väldigt motsägelsefull inställning som gjort att jag tappat förtroendet för BVC och inte längre litar på dem. Men de lärde mig en sak. Det var att lita på magkänslan, det som jag visste var det rätta valet. Efter att jag lyssnat enbart på mig själv utifrån vad jag har kunnat se på mina barn så blev tillvaron mycket bättre. Visst, ibland fungerar BVCs hjälp, men ta det de säger med en nypa salt.